Przejdź do stopki

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK  W ŁABOWEJ  Budynek Urzędu Gminy  II piętro pokój 13. Joanna Król – Kierownik Zespołu e-mail: gzos@labowa.pl jk@labowa.pl Agnieszka Wątor – Główny Księgowy    

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny" Czesław Miłosz   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej, pragnę skierować najlepsze i najserdeczniejsze życzenia do wszystkich Pracowników Oświaty.

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej, Łabowa 22 Treść zarządzenia   Informacja o wyniku naboru na stano

Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa II tura składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne na ucznia w roku szkolnym 2018/2019   Informu