Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020 r., w dniu 12 sierpnia 2020 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Na wspólnej konferencji przekazano informację o wydanych dodatkowych zaleceniach dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej. Określają one możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, jak również procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia COVID-19 w szkole.

Link poniżej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

W załączeniu:
Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej
Pobierz plik zalecenia.pdf

Tagi