Przejdź do stopki

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść

25 sierpnia 2020 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Łabowa, odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Pani Wójt Marta Słaby wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Paulinie Teresie Kościółek nauczycielce oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej.

Pani Paulina Teresa Kościółek złożyła ślubowanie, które potwierdziła podpisem według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” „Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło informacji:

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej