Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi odbędzie się 01 września 2020 r. o godzinie 9:00 w obecności wychowawców, w poszczególnych salach:

oddział przedszkolny „C” – sala na parterze przed biblioteką szkolną, wejście główne;

oddział przedszkolny „B” – sala na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, wejście główne;

klasa I – sala na piętrze, na końcu korytarza, wejście główne;

klasa II a – sala na parterze w świetlicy szkolnej, wejście boczne;

klasa II b – sala na parterze w świetlicy szkolnej, wejście boczne;

klasa III – środkowa sala na piętrze, wejście główne;

klasa IV – sala na parterze naprzeciwko biblioteki szkolnej, wejście główne;

klasa V – sala na piętrze, na początku korytarza; wejście tylne,

klasa VI – dotychczasowa sala na parterze w pobliżu wejścia bocznego, wejście boczne;

klasa VII a – dotychczasowa sala naprzeciwko sali gimnastycznej, wejście tylne;

klasa VII b – dotychczasowa sala na parterze w pobliżu wejścia bocznego, wejście boczne;

klasa VIII – dotychczasowa sala na piętrze, wejście tylne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się wspólnego spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli, natomiast uprasza się o:

  1. przestrzeganie zaleceń (maseczka na twarzy, dezynfekcja rąk lub rękawiczki),
  2. pozostanie rodziców poza budynkiem szkoły (za wyjątkiem rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych),
  3. wchodzenie uczniów wskazanymi wejściami.

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych zostanie opublikowany na Facebooku szkoły.

Uczniowie dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego rozpoczynają naukę 01 września 2020 r. w pełnym wymiarze godzin od 6:30 do 16:30.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej odbędzie się 01 września 2020 r. o godzinie 9:00 w obecności wychowawców, w poszczególnych salach:

oddział przedszkolny – sala na parterze,

klasa I – sala na piętrze,

klasa II, III – sala na piętrze.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się wspólnego spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli, natomiast uprasza się o:

  1. przestrzeganie zaleceń (maseczka na twarzy, dezynfekcja rąk lub rękawiczki),
  2. pozostanie rodziców poza budynkiem szkoły (za wyjątkiem rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych).

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych zostanie opublikowany na Facebooku szkoły.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny (dla chętnych) odbędzie się w Kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi 01 września 2020 r. o godzinie 18:00.

 

Źródło informacji:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi

Tagi