Konkurs Wiedzy o Gminie Łabowa w ramach I Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa w 2019 roku

Konkurs Wiedzy o Gminie Łabowa, w ramach I Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa w 2019 roku.

Tematyka konkursu dla klas I-III
1. Historia powstania Łabowej (założyciel i herb).
2. Znajomość najważniejszych instytucji gminy.
3. Znajomość podziału administracyjnego gminy.
4. Znajomość flory i fauny.
5. Znajomość najważniejszych informacji o Ziemi Łabowskiej.

Tematyka konkursu dla klas IV-VII
Konkurs obejmuje wiedzę ogólną na temat gminy Łabowa – dotyczącą znajomości:
1. Znajomość mapy administracyjnej i turystycznej gminy
2. Znajomość środowiska geograficznego,
3. Wiedza na temat fauny i flory,
4. Podstawowe informacje o Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz rezerwatach przyrody na terenie gminy
5. Znajomość historii gminy Łabowa oraz zasłużonych postaci związanych z gminą
6. Atrakcje turystyczne na terenie gminy
7. Znajomość placówek oświatowo-kulturalnych,
8. Gospodarka gminy- zakłady usługowe i przemysłowe
9. Znajomość najważniejszych zabytków gminy Łabowa

Miejsce konkursu – Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
Termin - 16.12. 2019r. godz. 9:00 – 11:00.

Regulamin konkursu

Tagi