Zatrudnimy  nauczycieli do realizacji zajęć  w ramach projektu pn. „Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina

Zatrudnimy nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Gmina Łabowa zatrudni nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektu  pn. „Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina Łabowa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Małopolskie Talenty – Zdobyte Umiejętności Drogą Do Przyszłości I II Etap Edukacyjny – Gmina Łabowa

Piątek, 1 marca 2019

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Łabowa została zakwalifikowana do realizacji projektu „ Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina Łabowa” projekty konkursowe realizowane w ramach RPO Województwa M

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:" Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Poniedziałek, 21 stycznia 2019

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:" Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"  

Zapytanie ofertowe na dostawę pn " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Wtorek, 15 stycznia 2019

Aby przeczytać zapytanie kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe na dostawę pn " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"    

Informacja z otwarcia ofert na " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Poniedziałek, 14 stycznia 2019

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja z otwarcia ofert na " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Zapytanie ofertowe: " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Piątek, 4 stycznia 2019

Aby przeczytać zapytanie kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe: " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

“MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE” – OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI

Środa, 19 września 2018

  “MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE” – OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI   W miesiącu wrześniu 2018 roku Gmina Łabowa została obdarowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczaczami powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIF

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU pn. „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa”

Środa, 29 sierpnia 2018

Aby przeczytać ogłoszenie kliknij poniższy link: Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu

Budowa małej architektury – otwartej strefy aktywności

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Aby przeczytać treść ogłoszenia kliknij poniższy link: Budowa małej architektury - otwartej strefy aktywności Pliki do pobrania: 1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia 2. Zał. nr. 15 3. Klauzula informacyjna RODO art. 13 4. Wzór oświadczenia dla wykonawcy RODO art. 13 lub ar

Pierwsza OSA(Otwarta Strefa Aktywności) w gminie Łabowa

Czwartek, 16 sierpnia 2018

  PIERWSZA OSA ( OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI) W GMINIE ŁABOWA POWSTANIE W MACIEJOWEJ!   Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina Łabowa otrzymała dofinansowanie   na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Maciejowej. To efekt złożonego wniosku przez gminę w lutym

Informacja na temat stypendium szkolnego 2018/2019

Wtorek, 14 sierpnia 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI JEDNOSTEK W ŁABOWEJ

Środa, 30 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej     z siedzibą w 33-336 Łabowa

Dofinansowanie pracowników młodocianych

Czwartek, 23 listopada 2017

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Ogłoszenie o zamówieniu:"Dostawa pomocy naukowych"

Wtorek, 3 października 2017

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej: Dostawa pomocy naukowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejs

Ogłoszenie o zamówieniu:" Dostawa pomocy naukowych"

Czwartek, 21 września 2017

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej: Dostawa pomocy naukowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejs