Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów i w sołectwie Łabowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów zatwierdzonego uchwałą
Nr XX/129/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. Woj.Małopolskiego
z 2004 r. Nr 344, poz. 3739 z późn. zm.), obejmującego działkę nr 52 położoną w Kotowie,
i w sołectwie Łabowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/166/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego z 2005 r. Nr 100, poz. 675 z późn. zm.), obejmującą działkę nr 50/5 położoną w Łabowej.
 
Załączniki:
 
Tagi