OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu:   projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Krzyżówka (cz. działki nr 86/2), Łabowa (cz. działki nr 607/2 i działki nr 645/19 i 645/20) i Maciejowa (cz. działki 341/2)

Tagi