Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

 - w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Barnowiec,
- z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Kamianna, Krzyżówka, Łabowa, Nowa Wieś i Roztoka Wielka
 
Tagi