OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa:1) w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec, 2) z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Kamianna, Maciejowa, Nowa Wieś i Roztoka Wielka
Tagi