OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Tagi