OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w części położonej w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, sołectwa Uhryń

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w części położonej w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, sołectwa Uhryń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tagi