Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko

Piątek, 10 maja 2019

Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka. Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin: Brak wymogu ustalania alimentów

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Łabowa za 2018 rok

Piątek, 26 kwietnia 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Łabowa za 2018 rok