Przejdź do stopki

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach. Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z cał

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach  20 - 22 grudnia 2022 r. (wtorek - czwartek) w godz . 7:00 -  18:00 będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany.  W związku z tym droga ta  będzie zamk

Komunikat dla mieszkańców wsi Kamianna i Kotów. Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym zamknięciem drogi powiatowej nr 1578K Kotów-Polany odbiór odpadów niesegregowanych i bioodpadów z miejscowości Kamianna i Kotów odbędzie się w d

Kalendarz polowań zbiorowych w ohz w Nadleśnictwie Piwniczna, Nadleśnictwa Nawojowa oraz Koła Łowieckiego Głuszec

W związku z zawiadomieniem ZG.715.5.2022 Nadleśnictwa Piwniczna, informują że w związku z przeprowadzeniem prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w oddziale 249b (działka ewidencyjna nr49/498, obręb ewidencyjny Wierchomla Wielka) szkal turystyczny Runek - Juchówki w okresie od

W związku z niszczeniem znaków drogowych umieszczonych przy drogach gminnych między innymi znaku C-18 ( nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych ) informujemy, że w miejscach lokalizacji znaków umieszczono foto pułapki w celu zwalczania takich postępowań. Każdy