Przejdź do stopki

Od 9 stycznia Gmina Łabowa rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu w

W związku z trwającymi rozmowami w sprawie podjęcia ewentualnej współpracy z firmą zajmującą się wywozem opon wielobieżnych, opon od wózków widłowych oraz opon ponadgabarytowych, Gmina  Łabowa zwraca się z prośbą o uzupełnienie załączonej poniżej ankiety.

"Jeśli nie potrafisz określić celu, określ swoją pasję. Twoja pasja doprowadzi cię wprost do celu” - T.D. Jakes Seniorzy z Gminy Łabowa od kilku lat uczestniczą w projekcie socjalnym "Senior z Pasją"        Wzrasta średnia długo

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach. Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z całoś

Wójt Gminy Łabowa uprzejmie informuje, iż producenci rolni którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Łabowa, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od 3 stycznia 2023 roku uruchomiona została nowa wersja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wys

Program „Czyste Powietrze” - istotne informacje o Programie: Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Mieszkańcy Gminy Łabowa mogą składać wnioski o dofinansowanie  wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zadan

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pana Przemysława Nosala celem powiadomienia podległych sołectw o jego obecności w wymienionych wsiach. Leśniczy w tych dniach będzie załatwiał spawy związane z cał

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach  20 - 22 grudnia 2022 r. (wtorek - czwartek) w godz . 7:00 -  18:00 będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany.  W związku z tym droga ta  będzie zamk

W dniu 13 grudnia na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej odbyło się podsumowanie działań promocyjnych prowadzonych w ramach konkursu pn.”Drewno jest z lasu”  w które przy wsparciu grona pedagogicznego i opiekunów aktywnie

Komunikat dla mieszkańców wsi Kamianna i Kotów. Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym zamknięciem drogi powiatowej nr 1578K Kotów-Polany odbiór odpadów niesegregowanych i bioodpadów z miejscowości Kamianna i Kotów odbędzie się w d