Przejdź do stopki

Szanowni mieszkańcy! W dniu 5 czerwca 2023 r. (tj. poniedziałek) na parkingu przy Urzędzie Gminy Łabowa odbędzie się „Ekoporanek z Gminą Łabowa”. Dla mieszkańców przygotowane będzie stoisko, gdzie będzie można odebrać energooszczędną żarówkę. Zainteresow

Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022.2236 z dnia 02.11.2022 r. z późn. zm.) informuję, że Gmina Łabowa od dnia 4 maja 2023 r. rozpocznie sprzedaż końcową węgla. Wnioski będ

Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarcze

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej w

Szanowni mieszkańcy. Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 na sali narad w Urzędzie Gminy Łabowa. Omówione zostaną dla Państwa szczegóły Programu, a przede

Przypominamy, że termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 maja 2023 roku. Jednocześnie informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od kt&oac

Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Mieszkańcy Gminy Łabowa mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zadaniem punktu jest wsparcie mieszkańców gminy poprzez m.in.: Pomoc

W dniach 25, 27 i 28 kwietnia Gmina Łabowa organizuje zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ubiegłym roku mieszkańcy oddali 41 ton niepotrzebnych odpadów. Przypominamy, że w ciągu całego roku odpady wielkogabarytowe