MODERNIZACJA WIAT PRZYSTANKOWYCH W GMINIE ŁABOWA

Poniedziałek, 26 lipca 2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/488405 Załączniki Pobierz plik Ogłoszenie o zamówieniu[141395].pdf(pdf, 2,271.36KB)

Remont drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec

Remont drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec

Poniedziałek, 26 lipca 2021

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Nowym Sączu jako wykonawca remontu drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec informuje, że droga na odcinku 1 km będzie zamknięta dla ruchu kołowego w dniach 28-30.07.2021r. ze względu na wylewanie asfaltu.

Remont drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec

Remont drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec

Piątek, 16 lipca 2021

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Nowym Sączu jako wykonawca remontu drogi powiatowej 1523K Łabowa – Łabowiec informuje, że droga na odcinku 1 km będzie zamknięta dla ruchu kołowego w dniach 19-21.07.2021r. w godz. 6:30 – 18:00 ze względu na technolo

Modernizacja wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 32.39KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 322.24KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.57KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.37KB) Pobierz plik U M O W 2 Nowa Wieś wjazd i ogrodzenie popr z…(odt, 35.44KB) Pobierz plik

Zakup kostki i wykonania chodnika oraz opaski przy świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 29.74KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.47KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.02KB) Pobierz plik Roztoka swietlica przedmiar.pdf(pdf, 316.98KB) Pobierz plik U M O W A roboty budowlane.odt(odt, 37.10KB) Pobierz plik protokół z post

ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY ŁABOWA

Wtorek, 6 lipca 2021

Pobierz plik P7 ogloszenie o przetargu.pdf(pdf, 828.58KB) Pobierz plik P7 PROJEKT UMOWY.docx(docx, 22.97KB) Pobierz plik P7 WZÓR - Formularz oferty.doc(doc, 59.00KB)

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowyc

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowyc

Poniedziałek, 5 lipca 2021

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łabowa ZARZĄDZENIE NR 99/2021 WÓJTA GMINY ŁABOWA z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizac

Marszałek Małopolski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Marszałek Małopolski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Poniedziałek, 5 lipca 2021

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbyło się spotkanie Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Łabowa. Wśród zaproszonych organizacji były Koła Gospodyń Wiejskich z Barnowca, Łosia, N

Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

Czwartek, 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe. Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne. Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownic

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Czwartek, 1 lipca 2021

1 lipca 2021 rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada ź

Wójt Gminy Łabowa z absolutorium. Wszyscy Radni byli jednomyślni!

Wójt Gminy Łabowa z absolutorium. Wszyscy Radni byli jednomyślni!

Środa, 30 czerwca 2021

Rada Gminy Łabowa udzieliła Marcie Słaby wotum zaufania oraz absolutorium. W tym względzie wszyscy Radni byli jednomyślni. Najważniejsze głosowania - o udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium poprzedzone było między innymi debatą nad Raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok oraz

Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Piątek, 25 czerwca 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r. odznaczył Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 7 par z terenu Gminy Łabowa.   Stanisławę i Jana BOCHENEK Teresę i Ludwika JASIŃSKICH Krystynę i Józefa KLIMCZAK Annę i Antonie

Odbiór odpadów od rolników

Odbiór odpadów od rolników

Piątek, 25 czerwca 2021

Wójt Gminy Łabowa informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym- Łabowa 72/4

Wtorek, 15 czerwca 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym- Łabowa 72/4 Pobierz plik z_87_2021_zal.pdf(pdf, 88.92KB)

Informacja dla mieszkańców Gminy Łabowa o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Łabowa o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok

Wtorek, 15 czerwca 2021

 Szanowni Mieszkańcy, Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2021 roku Wójt Gminy Łabowa przedłożył radnym oraz zamieścił na stronie internetowej https://labowa.pl/pl/200659/0/raport-o-stanie-gminy-labowa.html RAPORT O STANIE GMINY ŁABOWA za 2020 rok Zgodnie z art. 28aa u

Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie w mojej bajce”

Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie w mojej bajce”

Poniedziałek, 14 czerwca 2021

Jak co roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, w ramach swojej działalności edukacyjnej i profilaktycznej, ogłasza konkurs plastyczny. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to „Bezpiecznie w mojej bajce”. Konkurs organizowany jest dzięki pozyskaniu przez łabowską jednostkę

1,6 mln zł na remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec

1,6 mln zł na remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec

Wtorek, 8 czerwca 2021

7 czerwca Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazał promesę na „Remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec” w wysokości 1,6 mln zł na ręce Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, Wójt Gminy Łabowa Marty Słaby, Przewodniczącej

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej

Wtorek, 1 czerwca 2021

Uwaga: modyfikacja treści ogłoszenia o pisemnym przetargu (wprowadzona 2 czerwca 2021r.) dot. treści ogłoszenia punkt 1 podpunkt 1.    Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 37.39KB)  Pobierz plik Maciejowa szkoła ogrodzenie przedmiar.pdf(pdf, 319

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Zakup oraz montaż bramy ogrodzeniowej i furtki przy drodze wjazdowej do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”

Środa, 26 maja 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 17.19KB) Pobierz plik Opis robót wjazd[130962].odt(odt, 8.73KB) Pobierz plik umowa o roboty budowlane.odt(odt, 38.15KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 7.79KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 323.72KB) Informacja o sprostowaniu