ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości  30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni Pobierz plik Zamówienie publiczne - ścieki[90291].docx(docx, 18

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów&he

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe papier ksero.docx(docx, 16.52KB) Pobierz plik Szczegółowy w

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe środki czystości.docx(docx, 16.37KB) Pobierz plik S

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa - we wsi ŁABOWA w ilości 211,81 m3

Piątek, 18 grudnia 2020

Pobierz plik ogloszenie PRZETARGU[88663].pdf(pdf, 205.30KB) Pobierz plik załącznik nr 1 - wykaz drewna.docx(docx, 58.81KB) Pobierz plik załącznik nr 2 - oferta cenowa.docx(docx, 16.77KB) Pobierz plik załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.docx(docx, 21.97KB)

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa Pobierz plik zap.ofertowe las 2020[87415].pdf(pdf, 382.01KB) Pobierz plik WZÓR - Formularz oferty.docx(docx, 26.55KB) 2020-12-28 Pobierz plik Informacja z otwarci

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.53KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa” Pobierz plik Ogłoszenie.pdf(pdf, 664.96KB) Po

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej”

Wtorek, 10 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.45KB) Pobierz plik projekt budowy.pdf(pdf, 593.75KB)

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 56,72 m3

Wtorek, 10 listopada 2020

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 56,72 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg[73763].pdf(pdf, 177.82KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta cenowa.docx(docx, 15.00KB) Pobierz plik Wykaz nr 1.docx(docx, 17.71KB)

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3

Wtorek, 10 listopada 2020

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg.pdf(pdf, 594.96KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Wykaz drewna iglastegonr 2+üabowa-2020.docx(docx, 25.77KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta c

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021

Czwartek, 5 listopada 2020

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 606500.docx(docx, 30.79KB) Pobierz plik SIWZ 2020.doc(doc, 278.50KB) Pobierz plik Załącznik Nr 1 1.1. wykaz dróg.doc(doc, 139.50KB) Pobierz plik 2.Zalacznik NR 1do SIWZ zasady odsniezania.doc(doc, 35.00KB) Pobierz plik 3. Zalacznik Nr 1ZUD.doc

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabowa oraz ich zagospodarowanie

Piątek, 30 października 2020

Pobierz plik 2020-OJS212-518466-pl-ts.pdf(pdf, 193.87KB) Pobierz plik SIWZ odpady 21 (003)-1.docx(docx, 146.64KB) Pobierz plik Projekt umowy cz.1.docx(docx, 60.32KB) Pobierz plik Projekt umowy cz 2 odpady.docx(docx, 70.08KB) Pobierz plik Formularze.rar(rar, 1,232.12KB) Pobierz plik Infor

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Łabowiec nr działki 33/6, 31/3

Wtorek, 27 października 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Łabowiec nr działki 33/6, 31/3 Pobierz plik z_180_2020_zal.pdf(pdf, 77.54KB)

Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Piątek, 23 października 2020

Pobierz plik Ogłoszenie.docx(docx, 30.62KB) Pobierz plik SIWZ studium.docx(docx, 166.41KB) Pobierz plik FORMULARZ 1.docx(docx, 31.27KB) Pobierz plik FORMULARZ 2.docx(docx, 17.29KB) Pobierz plik FORMULARZ 3 wykluczenie.docx(docx, 19.04KB) Pobierz plik FORMULARZ 4.docx(docx, 16.86KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości o

Piątek, 18 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Czwartek, 17 września 2020

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego Ogłoszenie Informacja o kandydatach - Inspektor GPL[39481].pdf(pdf, 90.51KB) Informacja o wyniku naboru[53960].pdf(pdf, 106.34KB)   &nbs

Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Środa, 16 września 2020

Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020

Środa, 16 września 2020

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 Pobierz plik Ogłoszenie nr 585054.pdf(pdf,