Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŁABOWA

Środa, 12 maja 2021

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŁABOWA Pobierz plik Ogloszenie o zamówieniu_2021-05-10.pdf(pdf, 91.13KB)

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane REMONT BUDYNKU 159 W ŁABOWEJ

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Pobierz plik Ogloszenie o zamówieniu.pdf(pdf, 57.58KB)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz. ew 723 - 8,45 m2

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz. ew 723 - 8,45 m2 Pobierz plik z_63_2021_zal.pdf(pdf, 91.28KB)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do sprzedaży - Łabowa 295/3

Wtorek, 30 marca 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do sprzedaży - Łabowa 295/3 Pobierz plik z_42_2021_zal.pdf(pdf, 62.33KB)

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku

Środa, 17 marca 2021

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku Pobierz plik Zapytanie ofertowe usługi geodezyjne do…(pdf, 222.41KB) Pobierz plik Unieważnienie postepowania[108285].pdf(pdf, 75.07KB) Pobierz plik Protokół przeprowadzonego wyboru ofert[109223].pdf(pdf, 79.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz.ew 723- 110,32 m

Wtorek, 2 marca 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz.ew 723- 110,32 m Pobierz plik WYKAZ NOWAK[103715].pdf(pdf, 116.91KB)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz.ew 723- 100,29 m2

Wtorek, 2 marca 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym - Łabowa dz.ew 723- 100,29 m2 Pobierz plik WYKAZ CZUBA-LATOŃ[103714].pdf(pdf, 116.08KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej”

Poniedziałek, 8 lutego 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej” Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 36.91KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.35KB) Pobierz plik dostosowanie pom ug pr

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Łabowa 308/1

Czwartek, 28 stycznia 2021

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu na okres do 3 lat w  trybie bezprzetargowym - Łabowa 308/1 Pobierz plik WYKAZ Łabowa.pdf(pdf, 98.89KB)

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Czaczów 243/4

Czwartek, 28 stycznia 2021

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu  na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - Czaczów 243/4 Pobierz plik WYKAZ Czaczów.pdf(pdf, 123.35KB)

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości  30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni Pobierz plik Zamówienie publiczne - ścieki[90291].docx(docx, 18

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów&he

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe papier ksero.docx(docx, 16.52KB) Pobierz plik Szczegółowy w

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe środki czystości.docx(docx, 16.37KB) Pobierz plik S

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa - we wsi ŁABOWA w ilości 211,81 m3

Piątek, 18 grudnia 2020

Pobierz plik ogloszenie PRZETARGU[88663].pdf(pdf, 205.30KB) Pobierz plik załącznik nr 1 - wykaz drewna.docx(docx, 58.81KB) Pobierz plik załącznik nr 2 - oferta cenowa.docx(docx, 16.77KB) Pobierz plik załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.docx(docx, 21.97KB)

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa Pobierz plik zap.ofertowe las 2020[87415].pdf(pdf, 382.01KB) Pobierz plik WZÓR - Formularz oferty.docx(docx, 26.55KB) 2020-12-28 Pobierz plik Informacja z otwarci

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.53KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa” Pobierz plik Ogłoszenie.pdf(pdf, 664.96KB) Po

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej”

Wtorek, 10 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.45KB) Pobierz plik projekt budowy.pdf(pdf, 593.75KB)