Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.53KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa” Pobierz plik Ogłoszenie.pdf(pdf, 664.96KB) Po

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej”

Wtorek, 10 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.45KB) Pobierz plik projekt budowy.pdf(pdf, 593.75KB)

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 56,72 m3

Wtorek, 10 listopada 2020

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 56,72 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg[73763].pdf(pdf, 177.82KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta cenowa.docx(docx, 15.00KB) Pobierz plik Wykaz nr 1.docx(docx, 17.71KB)

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3

Wtorek, 10 listopada 2020

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg.pdf(pdf, 594.96KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Wykaz drewna iglastegonr 2+üabowa-2020.docx(docx, 25.77KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta c

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021

Czwartek, 5 listopada 2020

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 606500.docx(docx, 30.79KB) Pobierz plik SIWZ 2020.doc(doc, 278.50KB) Pobierz plik Załącznik Nr 1 1.1. wykaz dróg.doc(doc, 139.50KB) Pobierz plik 2.Zalacznik NR 1do SIWZ zasady odsniezania.doc(doc, 35.00KB) Pobierz plik 3. Zalacznik Nr 1ZUD.doc

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabowa oraz ich zagospodarowanie

Piątek, 30 października 2020

Pobierz plik 2020-OJS212-518466-pl-ts.pdf(pdf, 193.87KB) Pobierz plik SIWZ odpady 21 (003)-1.docx(docx, 146.64KB) Pobierz plik Projekt umowy cz.1.docx(docx, 60.32KB) Pobierz plik Projekt umowy cz 2 odpady.docx(docx, 70.08KB) Pobierz plik Formularze.rar(rar, 1,232.12KB)  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Łabowiec nr działki 33/6, 31/3

Wtorek, 27 października 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Łabowiec nr działki 33/6, 31/3 Pobierz plik z_180_2020_zal.pdf(pdf, 77.54KB)

Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Piątek, 23 października 2020

Pobierz plik Ogłoszenie.docx(docx, 30.62KB) Pobierz plik SIWZ studium.docx(docx, 166.41KB) Pobierz plik FORMULARZ 1.docx(docx, 31.27KB) Pobierz plik FORMULARZ 2.docx(docx, 17.29KB) Pobierz plik FORMULARZ 3 wykluczenie.docx(docx, 19.04KB) Pobierz plik FORMULARZ 4.docx(docx, 16.86KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości o

Piątek, 18 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Czwartek, 17 września 2020

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego Ogłoszenie Informacja o kandydatach - Inspektor GPL[39481].pdf(pdf, 90.51KB) Informacja o wyniku naboru[53960].pdf(pdf, 106.34KB)   &nbs

Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Środa, 16 września 2020

Nabycie wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020

Środa, 16 września 2020

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 Pobierz plik Ogłoszenie nr 585054.pdf(pdf,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołe

Środa, 16 września 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna –

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym w Kotowie nr działki 51

Wtorek, 8 września 2020

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym w Kotowie nr działki 51

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargowym w Łabowej nr działki 266/1

Wtorek, 8 września 2020

Wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargowym w Łabowej nr działki 266/1

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa

Czwartek, 27 sierpnia 2020

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa Pobierz plik projekt OSE Maciejowa przy dk nr 75.pdf(pdf, 5,192.95KB)   Pobierz plik Zaproszenie do złożenia ofert - OSE Maciejowa.pdf(pdf, 532.36KB)

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wtorek, 11 sierpnia 2020

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4. Załączniki: Pobierz plik Szacowanie zamówienia.pdf(pdf, 349.79KB)  

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA”

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA” Pobierz plik projekt umowy UG-1.docx(docx, 792.52KB)

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa. Pobierz plik projekt umowy SP.docx(docx, 792.61KB)   Pobierz plik Druk formularza ofer