Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie”

Piątek, 24 lipca 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie” Pobierz plik Ogłoszenie.odt(odt, 16.68KB)   Pobierz plik Oferta.odt(odt, 8.90KB)

Remont drogi gminnej Nr K 291621 w miejscowości Roztoka Wielka i Krzyżówka

Wtorek, 4 sierpnia 2020

  Remont drogi gminnej Nr K 291621 w miejscowości Roztoka Wielka i Krzyżówka Otwarcie ofert odbędzie się na stronie: https://panel.isesja.pl/b/gmi-g4r-4xw kod: 042233 Pobierz plik dok.techniczna.zip(zip, 57,877.99KB)   Pobierz plik FORMULARZ 1.docx(docx, 30.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98

Poniedziałek, 27 lipca 2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98 Zaproszenie budowa OSE  Maciejowa.pdf Projekt OSE Maciejowa przy DK75.pdf W załączeniu informacja o złożonych of

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie

Czwartek, 6 sierpnia 2020

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie Szczegóły w załącznikach: Pobierz plik Oferta II.odt(odt, 14.93KB)   Pobierz plik Przedmiar robót.pdf(pdf, 415.07KB)   Pobierz plik projekt_umowy II.docx(docx, 24.09KB) &nbs

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa. Pobierz plik projekt umowy SP.docx(docx, 792.61KB)   Pobierz plik Druk formularza ofer

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Czwartek, 6 sierpnia 2020

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.  W załączeniu informacje. Pobierz plik WYKAZ Nowa Wieś Orange Polska.pdf(pdf, 109.44KB)   Pobierz p

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA”

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA” Pobierz plik projekt umowy UG-1.docx(docx, 792.52KB)

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa

Czwartek, 27 sierpnia 2020

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa Pobierz plik projekt OSE Maciejowa przy dk nr 75.pdf(pdf, 5,192.95KB)   Pobierz plik Zaproszenie do złożenia ofert - OSE Maciejowa.pdf(pdf, 532.36KB)

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Czwartek, 17 września 2020

Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Zespole ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego Ogłoszenie  

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżówka, Roztoka Wielka, Łosie, Kotów, Składziste

Piątek, 7 lutego 2020

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżówka, Roztoka Wielka, Łosie, Kotów, Składziste Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 510355.docx Załącznik nr 3 do SIWZ.docx(docx,

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa

Poniedziałek, 13 lipca 2020

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Łabowa  o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa. ogloszenie.pdf

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym w Kotowie nr działki 51

Wtorek, 8 września 2020

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym w Kotowie nr działki 51

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargowym w Łabowej nr działki 266/1

Wtorek, 8 września 2020

Wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargowym w Łabowej nr działki 266/1

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości o

Piątek, 18 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo

Czwartek, 14 maja 2020

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżówka, Roztoka Wielka, Łosie, Kotów, Składziste

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 515457.pdf(pdf, 612.27KB) Pobierz plik SIWZ_siec_kan_.docx(docx, 133.08KB) Pobierz plik szkic nr 5 Składziste aglomeracja.odt(odt, 93.00KB) Pobierz plik szkic nr 1 Krzyżówka aglomeracja.pdf(pdf, 413.36KB) Pobierz plik szkic nr 1 Krzyżó

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa...

Wtorek, 18 lutego 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa, gm. Łabowa ( oświetlenie uliczne drogi gminnej Łabowa – Feleczyn )

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Piątek, 10 lipca 2020

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 560531.docx(docx, 28.42KB) Pobierz plik SWIZ_dowóz (003).docx(docx, 118.70KB) Pobierz plik FORMULARZ 1A.doc(doc, 77.00KB) Pobierz plik FORMULARZ 1B.doc(doc, 73.50KB) Pobierz plik FORMULARZ 2.docx(docx, 16.59KB) Pobierz plik FORMULARZ 3 wyklu

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWEJ

Czwartek, 16 lipca 2020

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ   W MACIEJOWEJ Otwarcie ofert odbędzie się na stronie: https://panel.isesja.pl/b/gmi-g4r-4xw kod: 042233 Pobierz plik umowa SP Maciejowa.pdf(pdf, 843.96KB)   Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 26.93KB)

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

Wtorek, 11 sierpnia 2020

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4. Załączniki: Pobierz plik Szacowanie zamówienia.pdf(pdf, 349.79KB)