Remont Drogi Gminnej Czaczów – Maciejowa –Feleczyn

Piątek, 13 września 2019

Ogłoszenie w BZP nr 597516.docx(docx, 27.37KB) Pobierz plik SIWZ.pdf(pdf, 1,727.56KB) Pobierz plik FORMULARZ 1.docx(docx, 28.13KB) Pobierz plik FORMULARZ 2.docx(docx, 16.99KB) Pobierz plik FORMULARZ 3 wykluczenie.docx(docx, 18.92KB) Pobierz plik FORMULARZ 5 wykaz osób.doc(d

Przejdź do: Remont Drogi Gminnej Łabowa – Uhryń K. Cerkwi

Piątek, 13 września 2019

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 597563.docx(docx, 27.54KB) Pobierz plik SIWZ.pdf(pdf, 1,728.63KB) Pobierz plik FORMULARZ 1.docx(docx, 28.18KB) Pobierz plik FORMULARZ 2.docx(docx, 17.16KB) Pobierz plik FORMULARZ 3 wykluczenie.docx(docx, 19.03KB) Pobierz plik FORMULARZ 4 dosw..doc(doc

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiących własność Gminy Łabowa

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiących własność Gminy Łabowa

Środa, 14 sierpnia 2019

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiących własność Gminy Łabowa

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza SI w Gminie Łabowa

Środa, 24 lipca 2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza SI w Gminie Łabowa Zapytanie ofertowe Zał nr 1 Przedmiar robót   Zał nr 2 Wzór propozycji ceny   Zał nr 3 Wzór umowy

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 78 m3

Środa, 17 lipca 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 78 m3 Załączniki Pobierz plik istotne postano

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 70,89 m3

Środa, 17 lipca 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 70,89 m3 Załączniki ogłoszenie isto

Zapytanie ofertowe na realizację zadania p.n. Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza SI w Gminie Łabowa

Piątek, 12 lipca 2019

Zapytanie ofertowe Budowa Pomnika Zał nr 1 Przedmiar robót Zał nr 2 Wzór propozycji ceny Zał nr 3 Wzór umowy   Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót w ramach zadania: Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza SI w Gmini

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Maciejowa w/c drogi gminnej Czaczów -Maciejowa - Feleczyn

Środa, 10 lipca 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Maciejowa w/c drogi gminnej Czaczów -Maciejowa - Feleczyn, wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowa

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego

Środa, 10 lipca 2019

Szacowanie wartości zamówienia w celu rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego polegającego na zakupie: 1. Samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego. 2. Lekkiego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 78 m3

Wtorek, 9 lipca 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 78 m3 Ogłoszenie o przetargu Wykaz drewna Wzó

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 70,89 m3

Wtorek, 9 lipca 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 70,89 m3   Ogłoszenie o przetargu Wykaz drew

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie remontu drogi gminnej koło P. Nowaka w Kamiannej w km 0+000-0+040

Poniedziałek, 1 lipca 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie remontu drogi gminnej koło P. Nowaka w Kamiannej w km 0+000-0+040   Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert na remont drogi gminnej k. Nowaka w

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: wykonanie remontu-modernizacji drogi gminnej nr K291619 Nowa Wieś Osiedle

Piątek, 21 czerwca 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: wykonanie remontu-modernizacji drogi gminnej nr K291619 Nowa Wieś Osiedle Wyniki

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: wykonanie remontu drogi gminnej k. Cabaków w Nowej Wsi na odcinku 100mb

Wtorek, 18 czerwca 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: wykonanie remontu drogi gminnej k. Cabaków w Nowej Wsi na odcinku 100mb

Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa realizowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS”

Wtorek, 4 czerwca 2019

Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa realizowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS”  Ogłoszenie nr 555973.docx   SIWZ.pdf

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 51,85 m3

Wtorek, 14 maja 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 51,85 m3 Ogłoszenie o przetargu Wykaz drewna

Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 51,09 m3

Wtorek, 14 maja 2019

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 51,09 m3 Ogłoszenie o przetargu Wykaz drewna