Rok 2018


 Infrmacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi


Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych"


Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn." Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych"


Ogłoszenie o zamówieniu: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych"


Informacja o wyborze oferty: "Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości"


Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn." Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019"


Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn." Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości"


Wyjaśnienie treści SIWZ : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości


Ogłoszenie o zamówieniu: " Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Budowa małej architektury – otwartej strefy aktywnośc"


Ogłoszenie o zamówieniu : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości


Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa małej architektury – otwartej strefy aktywności -  II przetarg


Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa małej architektury - otwartej strefy aktywności


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolno-leśnej w Nowej Wsi


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 "


Informacja Wójta Gminy Łabowa o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego


Informacja z otwarcia ofert:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 "


Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019