Infrmacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi