Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Komunikat dla mieszkańców wsi Kamianna i Kotów. Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym zamknięciem drogi powiatowej nr 1578K Kotów-Polany odbiór odpadów niesegregowanych i bioodpadów z miejscowości Kamianna i Kotów odbędzie się w d

Pierwszy transport węgla dla Gminy Łabowa trafił na skład opału. Dla Gminy Łabowa przygotowano dwie frakcje ekogroszek oraz orzech z kopalni ROW Ruch Marcel. Sukcesywnie według kolejności składanych wniosków, zostaniecie Państwo telefonicznie poinformowani o możliwości zapłaty

Gmina Łabowa w ramach udziału w konkursie pn.” Drewno jest z lasu” zawarła umowę ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacji Lasów Państwowych na wykonanie świadczeń promocyjnych w zakresie gospodarczej funkcji lasu, polskiego mo

Informujemy, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na wniosku dostępnym poniżej w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 18, w godzinach pracy urzędu. Do rozpoczęcia e

Nowe boiska sportowe i place zabaw, termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Urzędu Gminy, modernizacja dróg dojazdowych do pól, wsparcie lokalnych jednostek OSP i rozwój Świetlicy Wiejskiej w Roztoce Wi

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem zimowym utrzymaniem dróg zostało objętych 40,2 km dróg gminnych. Przypominamy: działania służb drogowych ma na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach, w zmiennych warunkach drogowych należy

Informujemy, że w dniach od 21 listopada do 22 listopada 2022 roku droga gminna wewnętrzna ( koło Państwa Kulpa ) stanowiąca działkę ewidencyjną numer 130 w miejscowości Łabowa w związku z prowadzonymi pracami remontowymi będzie nieprzejezdna. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”. Program jest kontynuacją Programu “Jawor” Poprawa efektywności energety

W związku z dewastacją na działce Gminnej w Łabowej nr 328 nr budynku 286 w dniu 23 października 2022 roku (niedziela) w godz. od 14:00 do 14:18, wzywa się sprawców zaistniałej szkody do jej naprawienia w terminie do 3 dni od daty publikacji zdjęć z zajścia jakie miało miejsce. Po

Pilny komunikat Wójta Gminy Łabowa W związku z trwającymi w Sejmie RP pracami dotyczącymi możliwości sprzedaży węgla przez samorządy Wójt Gminy Łabowa chciałaby jak najszybciej przystąpić do takiej sprzedaży. Głównymi założeniami ustawy jest preferencyjny

Zdjęcia