Informacja Wójta o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

                                                                                         INFORMACJA

                                                                                 WÓJTA  GMINY ŁABOWA 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Wójt Gminy Łabowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

Data przetargu

13 lipca 2018r. r.   

 

 

 

Miejsce przetargu

Urząd Gminy Łabowa –sala posiedzeń

 

 

 

Rodzaj przetargu

 Przetarg  ustny nieograniczony 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Działka nr  193/8 o pow. 0,0142 ha, obj.KW Nr  NS1S/00064743/9

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  

1

 

 

 

Liczba osób niedopuszczonych
do  uczestnictwa  w przetargu

0

 

 

 

Cena wywoławcza  nieruchomości
netto

4200,00  zł 

 

 

 

Cena  netto  osiągnięta w przetargu

 0  zł.                  

 

 

 

Imię i Nazwisko Nabywcy

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łabowa, dnia  20 lipca 2018r. r.