Wizyta Marszałka Województwa

Wizyta Marszałka Województwa

Wtorek, 12 stycznia 2021

Dziś Gminę Łabowa odwiedził Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Marta Słaby - Wójt Gminy Łabowa wraz z współpracownikami zaprezentowała inwestycje oraz zakupy sprzętu, które były dofinansowane przez Województwo Małopolskie. Wizyta Ma

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dot. realizacji badań ankietowych w 2021 roku

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dot. realizacji badań ankietowych w 2021 roku

Wtorek, 12 stycznia 2021

W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statysty

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

Wtorek, 5 stycznia 2021

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem zimowym utrzymaniem dróg zostało objętych 40,2 km dróg gminnych. Przypominamy: działania służb drogowych ma na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach, w zmiennych warunkach drogowych należy

Roboty drogowe drogi publicznej nr K291611

Roboty drogowe drogi publicznej nr K291611

Wtorek, 29 grudnia 2020

Informujemy wszystkich użytkowników drogi publicznej nr K291611 Czaczów-Maciejowa-Feleczyn, że w dniu 30 grudnia 2020 roku na odcinku 150 metrów przed parkingiem k. Kościoła od strony drogi powiatowej Maciejowa-Składziste będą przeprowadzone roboty drogowe związane z odw

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Wtorek, 29 grudnia 2020

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabowa w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2021r. można składać w Urzedzie Gminy Łabowa do 4 stycznia 2021 r. do godziny 16:00  

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Łabowa

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Łabowa

Wtorek, 29 grudnia 2020

Biuletyn w wersji drukowanej trafił lub niedługo trafi do Państwa domów a wersja elektroniczna dostępna jest już pod linkiem https://labowa.pl/mfiles/200627/28/0/z/Biuletyn_Grudzien_2020.pdf Wszelkie uwagi można kierować na adres biuletyn@labowa.pl

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Środa, 23 grudnia 2020

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Środa, 23 grudnia 2020

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

Czwartek, 17 grudnia 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Środa, 16 grudnia 2020

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie

Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym

Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym

Czwartek, 10 grudnia 2020

W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Łabowa do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Piotra Michniaka nauczyciela religii Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej, ubiegającego się o stopień awansu

Konkurs plastyczny pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “

Konkurs plastyczny pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “

Środa, 9 grudnia 2020

Wójt Gminy Łabowa zachęca uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Łabowa w klasach od I – III, do udziału w konkursie plastycznym pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “. Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikic

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej zakończona

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej zakończona

Czwartek, 3 grudnia 2020

W dniu dzisiejszym zostały zakończone roboty termomodernizacji budynku Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wójt Gminy Łabowa wraz z zespołem projektowym i ins

Zanieczyszczenie powietrza na dzień 02.12.2020r.

Zanieczyszczenie powietrza na dzień 02.12.2020r.

Środa, 2 grudnia 2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 02.12.2020r. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a zwłas

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Łabowa

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Łabowa

Środa, 25 listopada 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa! W związku z rozpoczętymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łabowej na lata 2021-2028 zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie poniżej ankiety. Ma ona charakter a

26 listopada 2020, godz. 18.00 premiera filmu „WYSOKIE TRAWY”

26 listopada 2020, godz. 18.00 premiera filmu „WYSOKIE TRAWY”

Środa, 25 listopada 2020

26 listopada 2020, godz. 18.00, profil Facebook Teatru Nowego Proxima w Krakowie: Premiera filmu „WYSOKIE TRAWY” zrealizowanego przez uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi WYSOKIE TRAWY to film krótkometrażowy, kt&o