Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Środa, 23 grudnia 2020

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Środa, 23 grudnia 2020

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

Czwartek, 17 grudnia 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Środa, 16 grudnia 2020

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie

Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym

Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym

Czwartek, 10 grudnia 2020

W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Łabowa do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Piotra Michniaka nauczyciela religii Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej, ubiegającego się o stopień awansu

Konkurs plastyczny pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “

Konkurs plastyczny pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “

Środa, 9 grudnia 2020

Wójt Gminy Łabowa zachęca uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Łabowa w klasach od I – III, do udziału w konkursie plastycznym pt.: “ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę “. Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikic

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej zakończona

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej zakończona

Czwartek, 3 grudnia 2020

W dniu dzisiejszym zostały zakończone roboty termomodernizacji budynku Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wójt Gminy Łabowa wraz z zespołem projektowym i ins

Zanieczyszczenie powietrza na dzień 02.12.2020r.

Zanieczyszczenie powietrza na dzień 02.12.2020r.

Środa, 2 grudnia 2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 02.12.2020r. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a zwłas

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Łabowa

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Łabowa

Środa, 25 listopada 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa! W związku z rozpoczętymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łabowej na lata 2021-2028 zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie poniżej ankiety. Ma ona charakter a

26 listopada 2020, godz. 18.00 premiera filmu „WYSOKIE TRAWY”

26 listopada 2020, godz. 18.00 premiera filmu „WYSOKIE TRAWY”

Środa, 25 listopada 2020

26 listopada 2020, godz. 18.00, profil Facebook Teatru Nowego Proxima w Krakowie: Premiera filmu „WYSOKIE TRAWY” zrealizowanego przez uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi WYSOKIE TRAWY to film krótkometrażowy, kt&o

Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Wtorek, 17 listopada 2020

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zost

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łabowa

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łabowa

Poniedziałek, 9 listopada 2020

Zarządzenie nr 191/2020 Wójta Gminy Łabowa z dnia 9 listopada 2020 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łabowa Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje: § 1. 1. W związku ze ś

Zmarł Jan Gawęcki Radny Gminy Łabowa

Zmarł Jan Gawęcki Radny Gminy Łabowa

Poniedziałek, 9 listopada 2020

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 listopada 2020 roku zmarł wieloletni Radny Gminy Łabowa Ś.P. Jan Gawęcki. Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach. Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym składają: Przewodniczą

Zmarł Jan Oleksy Przewodniczący Rady Gminy Łabowa w latach 2002–2010

Zmarł Jan Oleksy Przewodniczący Rady Gminy Łabowa w latach 2002–2010

Piątek, 6 listopada 2020

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że zmarł Jan Oleksy Przewodniczący Rady Gminy Łabowa w latach 2002–2010. Był również dyrektorem oddziału krynickiego PKO Bank Polski. Odznaczony Złotym Jabłkiem Sądeckimi za długoletnią działalność samorządową. Rodzinie i blis

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łabowa w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łabowa w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Czwartek, 5 listopada 2020

Zarządzenie nr 186/2020 Wójta Gminy Łabowa z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łabowa w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2