Odnowa Gminy Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

W ramach projektu powstały place zabaw w Barnowcu, Roztoce Wielkiej, siłownie w Łabowej i Nowej Wsi. Środki w wysokości 126 724 zł zostały pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki porozumieniu pomiędzy OSP Łabowa a Gminą inwestycja jest w 100% dofinansowana ze środków unijnych.
Tagi

GALERIA