Informacje o programie operacyjnym pomoc żywnościowa

Czwartek, 13 września 2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej informuje, że od 17 września 2018 roku do 28 września 2018 roku można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Eu

Informacja na temat przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok 2018/2019

Poniedziałek, 6 sierpnia 2018

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że  od 1 sierpnia 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019.               Do

Od 1 listopada 2018 wzrastają kwoty niektórych świadczeń rodzinnych

Piątek, 3 sierpnia 2018

  Od 1 listopada 2018 r.  Podwyższenie kwot niektórych świadczeń rodzinnych Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku

Czwartek, 26 lipca 2018

POMOC  SPOŁECZNA   Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe od  1 października 2018 roku                 Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kry

Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych,rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Dobry start

Piątek, 8 czerwca 2018

INFORMACJA  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500+”, wnioski o ustalenie praw

Program "Dobry Start" dla ucznia

Poniedziałek, 4 czerwca 2018

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierws

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁABOWEJ

Środa, 30 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 11

Informacja na temat pomocy żywnościowej

Piątek, 22 września 2017

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej informuje, że od 02 października 2017 roku do 09 października 2017 roku  można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowane

Karta Dużej Rodziny - Wniosek

Poniedziałek, 7 sierpnia 2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ OŚWIADCZENIE DOTYC

Informacja dotycząca składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018

Piątek, 4 sierpnia 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej ul. Łabowa 38 33-336 Łabowa   Nasz znak: OPS.5023.1.1.2017                               &n

Wniosek o zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia się dziecka

Poniedziałek, 17 lipca 2017

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD