Modernizacja wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 32.39KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 322.24KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.57KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.37KB) Pobierz plik U M O W 2 Nowa Wieś wjazd i ogrodzenie popr z…(odt, 35.44KB) Pobierz plik

Zakup kostki i wykonania chodnika oraz opaski przy świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 29.74KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.47KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.02KB) Pobierz plik Roztoka swietlica przedmiar.pdf(pdf, 316.98KB) Pobierz plik U M O W A roboty budowlane.odt(odt, 37.10KB) Pobierz plik protokół z post

ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY ŁABOWA

Wtorek, 6 lipca 2021

Pobierz plik P7 ogloszenie o przetargu.pdf(pdf, 828.58KB) Pobierz plik P7 PROJEKT UMOWY.docx(docx, 22.97KB) Pobierz plik P7 WZÓR - Formularz oferty.doc(doc, 59.00KB)

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej

Wtorek, 1 czerwca 2021

Uwaga: modyfikacja treści ogłoszenia o pisemnym przetargu (wprowadzona 2 czerwca 2021r.) dot. treści ogłoszenia punkt 1 podpunkt 1.    Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 37.39KB)  Pobierz plik Maciejowa szkoła ogrodzenie przedmiar.pdf(pdf, 319

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Zakup oraz montaż bramy ogrodzeniowej i furtki przy drodze wjazdowej do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”

Środa, 26 maja 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 17.19KB) Pobierz plik Opis robót wjazd[130962].odt(odt, 8.73KB) Pobierz plik umowa o roboty budowlane.odt(odt, 38.15KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 7.79KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 323.72KB) Informacja o sprostowaniu

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej”

Poniedziałek, 8 lutego 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej” Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 36.91KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.35KB) Pobierz plik dostosowanie pom ug pr

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku

Środa, 17 marca 2021

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku Pobierz plik Zapytanie ofertowe usługi geodezyjne do…(pdf, 222.41KB) Pobierz plik Unieważnienie postepowania[108285].pdf(pdf, 75.07KB) Pobierz plik Protokół przeprowadzonego wyboru ofert[109223].pdf(pdf, 79.