Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, Łabowa otwarta na świat

Czwartek, 2 grudnia 2021

Pobierz plik Ogłoszenie.pdf(pdf, 207.30KB) Pobierz plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf(pdf, 195.43KB) Pobierz plik przedmiar.pdf(pdf, 344.24KB) Pobierz plik SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf(pdf, 887.32KB) Pobierz plik Umowa projekt.pdf(pdf, 288.72KB) Pobierz plik wzór for

Budowa zjazdu z działki nr 205 - obręb Barnowiec gm. Łabowa

Wtorek, 17 sierpnia 2021

Pobierz plik 1. PZT.pdf Pobierz plik 2.Podłużny.pdf Pobierz plik 3. Przekroje typowe.pdf Pobierz plik oferta.odt Pobierz plik Ogloszenie II.odt Pobierz plik Opis robót.odt Pobierz plik Opis.pdf Pobierz plik przedmiar_robót.pdf Pobierz plik stwiorb.pdf Pobierz plik U M O W A

Modernizacja wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 32.39KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 322.24KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.57KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.37KB) Pobierz plik U M O W 2 Nowa Wieś wjazd i ogrodzenie popr z…(odt, 35.44KB) Pobierz plik

Zakup kostki i wykonania chodnika oraz opaski przy świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Piątek, 9 lipca 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 29.74KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.47KB) Pobierz plik Opis robót.odt(odt, 19.02KB) Pobierz plik Roztoka swietlica przedmiar.pdf(pdf, 316.98KB) Pobierz plik U M O W A roboty budowlane.odt(odt, 37.10KB) Pobierz plik protokół z post

ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY ŁABOWA

Wtorek, 6 lipca 2021

Pobierz plik P7 ogloszenie o przetargu.pdf(pdf, 828.58KB) Pobierz plik P7 PROJEKT UMOWY.docx(docx, 22.97KB) Pobierz plik P7 WZÓR - Formularz oferty.doc(doc, 59.00KB)

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej

Wtorek, 1 czerwca 2021

Uwaga: modyfikacja treści ogłoszenia o pisemnym przetargu (wprowadzona 2 czerwca 2021r.) dot. treści ogłoszenia punkt 1 podpunkt 1.    Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 37.39KB)  Pobierz plik Maciejowa szkoła ogrodzenie przedmiar.pdf(pdf, 319

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Zakup oraz montaż bramy ogrodzeniowej i furtki przy drodze wjazdowej do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”

Środa, 26 maja 2021

Pobierz plik Ogloszenie II.odt(odt, 17.19KB) Pobierz plik Opis robót wjazd[130962].odt(odt, 8.73KB) Pobierz plik umowa o roboty budowlane.odt(odt, 38.15KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 7.79KB) Pobierz plik nowa wieś brama przedmiar.pdf(pdf, 323.72KB) Informacja o sprostowaniu

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej”

Poniedziałek, 8 lutego 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości do 130 000 zł netto na: ”Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej” Pobierz plik umowa o roboty budowlane budynek projekt.odt(odt, 36.91KB) Pobierz plik oferta.odt(odt, 16.35KB) Pobierz plik dostosowanie pom ug pr

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku

Środa, 17 marca 2021

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Łabowa w 2021 roku Pobierz plik Zapytanie ofertowe usługi geodezyjne do…(pdf, 222.41KB) Pobierz plik Unieważnienie postepowania[108285].pdf(pdf, 75.07KB) Pobierz plik Protokół przeprowadzonego wyboru ofert[109223].pdf(pdf, 79.