Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej

Uwaga: modyfikacja treści ogłoszenia o pisemnym przetargu (wprowadzona 2 czerwca 2021r.) dot. treści ogłoszenia punkt 1 podpunkt 1.
 
Tagi