Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Łabowa

Urząd Gminy Łabowa informuje, że Wójt Gminy Łabowa Pani Marta Słaby wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Gminie Łabowa.
Funkcję będzie pełnił Pan Wojciech Sułkowski Starszy Informatyk Urzędu Gminy Łabowa. 
Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.Dz.U.2020.1062), do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Łabowa i gminne jednostki organizacyjne;
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Łabowa i gminne jednostki organizacyjne;
- monitorowanie działalności Urzędu Gminy Łabowa i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminie Łabowa – Wojciech Sułkowski.
adres do korespondencji: 33-336 Łabowa 38
telefon: /18/ 414 24 55
Tagi