Odnowa Gminy Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Uzupełnienie do zapytania ofertowego Nr 96/24/02/2020 zmiana_zapytania.docx załącznik_Nr_3.pdf Zadanie obejmuje następujący zakres: 1)Budowa placu zabaw w Roztoce Wielkiej 2)Budowa placu zabaw w Barnowcu 3)Budowa siłowni napowietrznej w Nowej Wsi 4)Budowa siłowni napowietrznej w