Przejdź do stopki

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 56,72 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg[73763].pdf(pdf, 177.82KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta cenowa.docx(docx, 15.00KB) Pobierz plik Wykaz nr 1.docx(docx, 17.71KB)

Sprzedaż drewna z lasu we wsi ŁABOWA w ilości 57,67 m3 Pobierz plik Ogloszenie przetarg.pdf(pdf, 594.96KB) Pobierz plik istotne postanowienia umowy 20.doc(doc, 47.00KB) Pobierz plik Wykaz drewna iglastegonr 2+üabowa-2020.docx(docx, 25.77KB) Pobierz plik Zalacznik nr 2 oferta c

Pobierz plik Ogłoszenie w BZP nr 606500.docx(docx, 30.79KB) Pobierz plik SIWZ 2020.doc(doc, 278.50KB) Pobierz plik Załącznik Nr 1 1.1. wykaz dróg.doc(doc, 139.50KB) Pobierz plik 2.Zalacznik NR 1do SIWZ zasady odsniezania.doc(doc, 35.00KB) Pobierz plik 3. Zalacznik Nr 1ZUD.doc

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 Pobierz plik Ogłoszenie nr 585054.pdf(pdf,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna –