Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 

Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego (GPZ)
 
I piętro pokój numer 18
 
   Kazimiera Juszyńska-kierownik    Tel. 18 414 19 28                e-mail  kj@labowa.pl
 
  •       Zamówienia publiczne
 
 
 Małgorzata Kotlarska-Inspektor   Tel. 18 414 19 34                  e-mail  mk@labowa.pl
  •       wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
  •       wydawanie opinii urbanistycznej o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
  •       prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych
  •       prowadzenie spraw lokalowych i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami  użytkowymi
  •       prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów
 
Druki do pobrania:

  

 

 Krzysztof Gruca - podinspektor  Tel. 18 414 19 34          e-mail  kg@labowa.pl

Adam Zaczyk - specjalista                   Tel. 18 414 19 34        

  •     Prowadzenia spraw w zakresie lasów i mienia komunalnego