Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 I piętro pokój numer 18

Kazimiera Juszyńska-kierownik   
Tel. 18 414 19 28               
e-mail  kj@labowa.pl

- Zamówienia publiczne  


Małgorzata Kotlarska-Inspektor  
Tel. 18 414 19 34                 
e-mail  mk@labowa.pl

- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
- wydawanie opinii urbanistycznej o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
- prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych
- prowadzenie spraw lokalowych i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami  użytkowymi
- prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów

Druki do pobrania:

Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji
Wniosek o wydanie opinii


Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców gospodarstwa


Adam Zaczyk - specjalista                  
Tel. 18 414 19 34        

- Prowadzenia spraw w zakresie lasów i mienia komunalnego