Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 I piętro pokój numer 18

Kazimiera Juszyńska-kierownik   
Tel. 18 414 19 28               
e-mail 
kj@labowa.pl

- Zamówienia publiczne  


Małgorzata Kotlarska-Inspektor  
Tel. 18 414 19 34                 
e-mail 
mk@labowa.pl

- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
-
wydawanie opinii urbanistycznej o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
-
prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych
-
prowadzenie spraw lokalowych i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami  użytkowymi
-
prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów

Druki do pobrania:

Wniosek o wypis i wyrys

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji

Wniosek o wydanie opinii


Krzysztof Gruca - podinspektor 
Tel. 18 414 19 34         
e-mail 
kg@labowa.pl

-Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji, remontów i ewidencji mienia gminy

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców gospodarstwa


Adam Zaczyk - specjalista                  
Tel. 18 414 19 34        

- Prowadzenia spraw w zakresie lasów i mienia komunalnego