Sekretariat

I piętro pokój numer 14
 
tel 18 471 12 27
fax 18 471 12 66

Edyta Sarata  e-mail 
es@labowa.pl
Elżbieta Radziak- specjalista e-mail  
er@labowa.pl

- Dziennik podawczy
- Obsługa Rady
- Sprawy kultury, zdrowia, sportu, turystyki, promocji gminy i integracji europejskiej