Sekretariat

I piętro pokój numer 14
 
tel 18 471 12 27
fax 18 471 12 66

Klaudia Cempa  e-mail  kc@labowa.pl
Przemysław Sulewski- e-mail   ps@labowa.pl

- Dziennik podawczy
- Sprawy kultury, zdrowia, sportu, turystyki, promocji gminy i integracji europejskiej