Przejdź do stopki

Kwartalne podsumowanie Programu „Czyste Powietrze”

Kwartalne podsumowanie Programu „Czyste Powietrze”

Treść

 1. Funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze” - Mieszkańcy Gminy Łabowa mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zadaniem punktu jest wsparcie mieszkańców gminy poprzez m.in.:
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku;
  • Przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
  • Pomoc w rozliczeniu przyznanego dofinansowania:
  • Wysyłanie wniosków o płatność.
    
 2. Mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy Łabowa, pokój nr 18, bądź kontakt pod numerem telefonu 18 414 24 59. Ekodoradca udzieli Państwu niezbędnych informacji oraz poprowadzi przez całą procedurę złożenia wniosku, włącznie z jego prawidłowym wypełnieniem oraz pomocą przy rozliczeniu zakończonego przedsięwzięcia.
 3. Program i korzyści z udziału w nim:

- możliwość uzyskania nawet do 136,2 tys. zł na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku,

- uzyskanie do 1 200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego,

- prefinansowanie przedsięwzięcia do 50% przed rozpoczęciem inwestycji,

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię nawet do 70%.

 

Po więcej szczegółów odsyłamy Państwa na stronę czystepowietrze.gov.pl

4. Sumaryczna liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy  Łabowa od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 r.: 202

5. Sumaryczna liczba zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy Łabowa  od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 r.: 84

6. Sumaryczna liczba zawartych umów o dofinansowanie z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 r.: 135

7. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji z terenu Gminy Łabowa od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 r.:  1 685 396,45 zł.