Przejdź do stopki

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Treść

Szanowni mieszkańcy Gminy Łabowa.

Informujemy, iż w dniach 3, 4 i 5 kwietnia Gmina Łabowa organizuje zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ubiegłym roku mieszkańcy oddali 58 ton niepotrzebnych odpadów.

Przypominamy, że w ciągu całego roku odpady wielkogabarytowe można oddać również w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Maciejowej (PSZOK) w każdą środę w godzinach od 11:00 do 17:00.