Bezpłatne znakowanie psów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabowa,
w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2021 w budżecie Gminy Łabowa zaplanowane zostały środki na elektroniczne znakowanie psów.
Znakowanie odbywać się będzie na wniosek właściciela psa, który jest osobą fizyczną i zamieszkuje na terenie Gminy Łabowa.
 Zabiegi elektronicznego znakowania będą wykonywane przez Lecznicę Weterynaryjną „Serwin”.
Elektroniczne znakowanie jest bezpłatne i prowadzone jest do końca roku 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Wnioski o sfinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania psów będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Łabowa lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Łabowa.
Tagi