Ankieta dotycząca ogrzewania budynków

W związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza i nałożeniem na gminy z terenu województwa małopolskiego obowiązku przygotowania i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ciepła Wójt Gminy Łabowa zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.
Brak przekazania przedmiotowych danych w ustalonym terminie będzie równoznaczny z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników urzędu gminy wizyty na terenie nieruchomości, obejmującej także kontrolę palenisk, w szczególności pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa do ogrzewania.
Jednocześnie informujemy, że dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Łabowa i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.
Wypełnione i czytelnie podpisane formularze należy składać w terminie do dnia 30.01.2020 r. w siedzibie urzędu gminy (dziennik podawczy) lub drogą pocztową.
 
Więcej informacji pod nr 18 414 74  lub w pokoju nr 18.
Tagi