Przejdź do stopki

1 lipca 2021 rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada ź

Rada Gminy Łabowa udzieliła Marcie Słaby wotum zaufania oraz absolutorium. W tym względzie wszyscy Radni byli jednomyślni. Najważniejsze głosowania - o udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium poprzedzone było między innymi debatą nad Raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok oraz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r. odznaczył Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 7 par z terenu Gminy Łabowa.   Stanisławę i Jana BOCHENEK Teresę i Ludwika JASIŃSKICH Krystynę i Józefa KLIMCZAK Annę i Antonie

Wójt Gminy Łabowa informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Łabowa informuję w nawiązaniu do treści zawiadomienia otrzymanego od Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna  realizującego remont drogi powiatowej, że od dnia 17 czerwca 2021 roku, od godz. 7:00 wystąpią ograniczenia związ

Jak co roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, w ramach swojej działalności edukacyjnej i profilaktycznej, ogłasza konkurs plastyczny. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to „Bezpiecznie w mojej bajce”. Konkurs organizowany jest dzięki pozyskaniu przez łabowską jednostkę

7 czerwca Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazał promesę na „Remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec” w wysokości 1,6 mln zł na ręce Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, Wójt Gminy Łabowa Marty Słaby, Przewodniczącej

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.06.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021.  Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głów

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bez

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zaintere

W związku z aktualną sytuacja epidemiczną oraz opinią Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie mających się odbyć w najbliższym czasie wyborów m.in. uzupełniających do rad gmin Wojewoda Małopolski Łukasza Kmita wskazuje na zasadność przesunięcia daty przynajmniej na dr

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z P

Zdjęcia