Przejdź do stopki

Polski Ład – Edycja III

Treść

„Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych. (PGR)” to zadanie realizowane w ramach dofinansowania pozyskanego przez Gminę Łabowa w trzeciej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Inwestycja związana jest z podniesieniem standardów, poziomu i dostępności świadczonych usług kulturalno-społecznych poprzez budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Barnowiec oraz adaptacją wnętrza budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Nowa Wieś zakończona pozwoleniem na użytkowanie.

Całkowita wartość inwestycji według zawartych umów to 1 695 149,24 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to grudzień 2023 roku.

Zdjęcia