Przejdź do stopki

Polski Ład – Edycja II

Treść

W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Łabowa otrzymała dofinansowanie na dwie ważne dla mieszkańców inwestycje.

Pierwsza z inwestycji to zadanie pn .”Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa” – kwota otrzymanego dofinansowania to 6 380 000,00 zł.
Inwestycja dotyczy wykonania prac służących obniżeniu zapotrzebowania w energie cieplną budynków oraz zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkole Podstawowej w Łabowej oraz w Szkole Podstawowej w Czaczowie. W ramach realizacji zadania podpisano umowy z trzema wykonawcami, a zakończenie prac termomodernizacyjnych planuje się na grudzień 2023 roku.

W ramach przyznanego dofinansowania Gmina Łabowa zaplanowała również inwestycje pn. „Park terapeutyczny – Łabowa otwarta na świat” – kwota dofinansowania to 3 140 000,00 zł.
Utworzenie parku terapeutycznego ma na celu wypełnienie niszy w tym obszarze. Miejsce to będzie przystosowane dla osób o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej, przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wypaleniem zawodowym. Planowana inwestycja  obejmie budowę stanowisk do hortiterapii, ścieżki spacerowe, miejsca do odpoczynku i relaksu, miejsca integracji osób ze szczególnymi potrzebami jak również miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcia