Przejdź do stopki

Polski Ład – Edycja I

Treść

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Maciejówka w Gminie Łabowa

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Łabowa podpisała umowę na realizacje zadania  pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Maciejówka w Gminie Łabowa”.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego jako wykonawcę inwestycji wyłoniono firmę – PUPH „OTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Otrzymane dofinansowanie to kwota 9 490 000,00 zł, natomiast całkowity koszt realizowanego zadania zgodnie z zwartą umową to 10 416 501,00 zł.

Przeprowadzona  modernizacja pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz zwiększy moc przerobową obiektu. Według planów, przepustowość oczyszczalni ma zostać powiększona dwukrotnie.

Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach tj. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz  czynności przygotowawczych do eksploatacji oczyszczalni. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to kwiecień 2024 roku.

Zdjęcia