Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:”Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Tagi