Linia autobusowa Maciejowa – Barnowiec Pętla przez Łabową

Rozkład jazdy

Na prośbę mieszkańców Rafatex na linii Maciejowa – Barnowiec Pętla przez Łabową obniża cenę biletów z 3 zł na 2 zł dla osób kontynuujących podróż linią Rafatex do Nowego Sącza lub Krynicy-Zdroju


44 tysiące złotych dotacji na linie autobusową Maciejowa - Czaczów – Barnowiec

Gmina Łabowa pod koniec maja br. aplikowała do Wojewody Małopolskiego o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej linii komunikacyjnej Maciejowa - Czaczów – Barnowiec.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został powołany stawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.). Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.
W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nowelizująca ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W ramach nowelizacji zwiększona została stawka dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1 zł do nie wyższej 3 zł.
Pomoc, o którą aplikowała Gmina Łabowa jest szczególnie istotna w czasie zmniejszonej mobilności mieszkańców spowodowanej epidemią koronawirusa, przyczyniając się do utrzymania linii komunikacyjnych w tym niezwykle trudnym okresie.
Dotacja w wysokości 44 278,00 zł pozwoli na uruchomienie wspomnianej linii w okresie od lipca do grudnia 2020 roku. Gmina Łabowa musi także zabezpieczyć środki w wysokości
5 070,00 zł wymaganego wkładu własnego.