Przejdź do stopki

PROJEKT SOCJALNY pn. "SENIOR Z PASJĄ"

Treść

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej od 2019 r. w ramach rozwoju pomocy społecznej dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego realizowany był projekt socjalny pt. „Senior + pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej”. Utworzona została grupa wsparcia, w której brało udział 17 osób w wieku 60+.  Dla uczestników projektu zorganizowane zostały zajęcia z zakresu psychologii, porad prawnych, zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowe tj. gimnastyka zdrowego kręgosłupa, Nordic Walking oraz zajęcia z regionu Gminy Łabowa. Ponadto w ramach projektu odbyło się także spotkanie z podróżnikiem, były dwa wyjścia do kina oraz zorganizowane zostały pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i wycieczka w Bieszczady.

Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowaniem brali udział w zorganizowanych zajęciach, odkrywali swoje ukryte talenty oraz bardzo miło spędzali wspólnie czas. Ponadto Seniorzy wyrazili chęć do dalszego uczestnictwa w takim projekcie socjalnym.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu socjalnego w ramach rozwoju pomocy społecznej pn. „Senior z pasją” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego. W ramach w/w projektu kontynuowane są zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowo – relaksacyjne, a także zorganizowane zostały spotkania z podróżnikiem, wyjścia na imprezy kulturalne, wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, duchowym, a także wycieczka krajoznawcza do Niedzicy -Szczawnicy. Spotkania w ramach projektu socjalnego zostały poszerzone o zajęcia z florystyki, a także warsztaty kulinarne potraw regionalnych Gminy Łabowa we współpracy Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. W grupie wsparcia uczestniczy 24 Seniorów.

Celem projektu jest aktywizacja osób w wieku 60+, zachęcenie do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, ukazanie im sposobów na miło spędzany wolny czas, wzmocnienie poczucia wartości. Praca w grupie wsparcia daje też możliwość integracji oraz uczy czerpać radość z życia. Osoby uczestniczące w grupie wsparcia mogą wymienić się doświadczeniami życiowymi, swoimi problemami, a dzięki temu mogą uzyskać wsparcie, akceptację oraz zrozumienie.

Seniorami, w ramach projektu socjalnego pn. „Senior z pasją”, opiekują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej: Maria Horowska, Józefa Sarata, Aneta Obrał oraz Joanna Jelito.