Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie”

Piątek, 24 lipca 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie” Pobierz plik Ogłoszenie.odt(odt, 16.68KB)   Pobierz plik Oferta.odt(odt, 8.90KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości o

Piątek, 18 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98

Poniedziałek, 27 lipca 2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98 Zaproszenie budowa OSE  Maciejowa.pdf Projekt OSE Maciejowa przy DK75.pdf W załączeniu informacja o złożonych of

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie

Czwartek, 6 sierpnia 2020

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie Szczegóły w załącznikach: Pobierz plik Oferta II.odt(odt, 14.93KB)   Pobierz plik Przedmiar robót.pdf(pdf, 415.07KB)   Pobierz plik projekt_umowy II.docx(docx, 24.09KB) &nbs

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa. Pobierz plik projekt umowy SP.docx(docx, 792.61KB)   Pobierz plik Druk formularza ofer

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA”

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA” Pobierz plik projekt umowy UG-1.docx(docx, 792.52KB)

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa

Czwartek, 27 sierpnia 2020

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa Pobierz plik projekt OSE Maciejowa przy dk nr 75.pdf(pdf, 5,192.95KB)   Pobierz plik Zaproszenie do złożenia ofert - OSE Maciejowa.pdf(pdf, 532.36KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa...

Wtorek, 18 lutego 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa, gm. Łabowa ( oświetlenie uliczne drogi gminnej Łabowa – Feleczyn )

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Barnowcu

Czwartek, 26 marca 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Barnowcu Pobierz plik zaproszenie ofertowe.pdf(pdf, 253.86KB) Pobierz plik PROGRAM FUNKCJONALNO.pdf(pdf, 183.50KB) Pobierz plik projekt umowy.do

Zakup sprzętu komputerowego dla Uczniów w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +"

Środa, 27 maja 2020

Zakup sprzętu komputerowego dla Uczniów w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +" Pobierz plik zaproszenie_zdalna_szkoła.pdf(pdf, 199.83KB) Pobierz plik OFERTA.docx(docx, 20.25KB) Pobierz plik Projekt umowy.docx(docx, 62.31KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku

Czwartek, 28 maja 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn. Remont drogi gminnej działka numer 40 w m. Nowa Wieś w km 0+126

Wtorek, 16 czerwca 2020

Pobierz plik zaproszenie do złożenia oferty droga dz.nr.40 Nowa Pobierz plik załaczniki N.W.pdf Informacja o złożonych ofertach (propozycjach cenowych) dla postępowania pn. Remont drogi gminnej dz.nr 40 w m. Nowa Wieś w km 0+126    

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa

Piątek, 17 lipca 2020

Pobierz plik dostawa materiałów biurowych wzór umowy zał. nr 3.docx(docx, 17.08KB)   Pobierz plik wzór druku propozycji cenowej zał. nr 2.docx(docx, 12.96KB)   Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów&helli