ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości  30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni Pobierz plik Zamówienie publiczne - ścieki[90291].docx(docx, 18

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Środa, 30 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łabowa oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów&he

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe papier ksero.docx(docx, 16.52KB) Pobierz plik Szczegółowy w

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Wtorek, 22 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa” Pobierz plik zapytanie ofertowe środki czystości.docx(docx, 16.37KB) Pobierz plik S

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa Pobierz plik zap.ofertowe las 2020[87415].pdf(pdf, 382.01KB) Pobierz plik WZÓR - Formularz oferty.docx(docx, 26.55KB) 2020-12-28 Pobierz plik Informacja z otwarci

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 46/2 obr. Kotów, Gmina Łabowa” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.53KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa”

Czwartek, 12 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na:  ”Budowa małej architektury – plac zabaw dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, Gmina Łabowa” Pobierz plik Ogłoszenie.pdf(pdf, 664.96KB) Po

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej”

Wtorek, 10 listopada 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu  o wartości nie przekraczającej od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej” Pobierz plik projekt_umowy.odt(odt, 32.45KB) Pobierz plik projekt budowy.pdf(pdf, 593.75KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie”

Piątek, 24 lipca 2020

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na: ” Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie” Pobierz plik Ogłoszenie.odt(odt, 16.68KB)   Pobierz plik Oferta.odt(odt, 8.90KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości o

Piątek, 18 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98

Poniedziałek, 27 lipca 2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn drogi krajowej numer 75 w miejscowości Maciejowa w km 78+360-78+653,98 Zaproszenie budowa OSE  Maciejowa.pdf Projekt OSE Maciejowa przy DK75.pdf W załączeniu informacja o złożonych of

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie

Czwartek, 6 sierpnia 2020

Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie Szczegóły w załącznikach: Pobierz plik Oferta II.odt(odt, 14.93KB)   Pobierz plik Przedmiar robót.pdf(pdf, 415.07KB)   Pobierz plik projekt_umowy II.docx(docx, 24.09KB) &nbs

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. świętej Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa. Pobierz plik projekt umowy SP.docx(docx, 792.61KB)   Pobierz plik Druk formularza ofer

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA”

Piątek, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi : PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotami w ramach projektu: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA” Pobierz plik projekt umowy UG-1.docx(docx, 792.52KB)

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa

Czwartek, 27 sierpnia 2020

Zaproszenie do złożenia ofert - budowa OSE w m. Maciejowa Pobierz plik projekt OSE Maciejowa przy dk nr 75.pdf(pdf, 5,192.95KB)   Pobierz plik Zaproszenie do złożenia ofert - OSE Maciejowa.pdf(pdf, 532.36KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa...

Wtorek, 18 lutego 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Budowę sieci napowietrznej nn dla oświetlenia ulicznego na działkach nr 241,283,242/2,282/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Łabowa, gm. Łabowa ( oświetlenie uliczne drogi gminnej Łabowa – Feleczyn )

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Barnowcu

Czwartek, 26 marca 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Barnowcu Pobierz plik zaproszenie ofertowe.pdf(pdf, 253.86KB) Pobierz plik PROGRAM FUNKCJONALNO.pdf(pdf, 183.50KB) Pobierz plik projekt umowy.do

Zakup sprzętu komputerowego dla Uczniów w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +"

Środa, 27 maja 2020

Zakup sprzętu komputerowego dla Uczniów w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +" Pobierz plik zaproszenie_zdalna_szkoła.pdf(pdf, 199.83KB) Pobierz plik OFERTA.docx(docx, 20.25KB) Pobierz plik Projekt umowy.docx(docx, 62.31KB)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku

Czwartek, 28 maja 2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku