Wybory do Sejmu i do Senatu 2019

Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  
Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r  
Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu spisu wyborców do wglądu

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Łabowa w wyborach posłów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Wykaz tablic ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Łabowa


Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r. - Informacje ogólne


WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW NA SENATORÓW W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:
WZORY DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM: