Przejdź do stopki

Klauzule informacyjne RODO

Treść

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, z siedzibą 33-336 Łabowa 38,

 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani Wioletty Romańczyk, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych którego dane kontaktowe to: adres e-mail: wioletta.gurba@vp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art.6, art.7
  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
  prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
  (art.6, art.7 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku)
  jest obligatoryjne.

Klauzula informacyjna dla umów - zlecenie, umów o dzieło oraz z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, z siedzibą 33-336 Łabowa 38,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Wioletta Romańczyk, e-mail: wioletta.gurba@vp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
  Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy lub
  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
  może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, z siedzibą 33-336 Łabowa 38,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Wioletta Romańczyk, e-mail: wioletta.gurba@vp.pl

 3. celem przetwarzania jest zatrudnianie oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. oraz,

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na
przekazanie danych innym podmiotom,

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

- medycyna pracy,

- podmioty zewnętrzne realizujące zadania z branży IT,

- pakiety socjalne( ubezpieczenia grupowe),

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie
  Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych
  oraz do momentu odwołania zgody,

 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna i zgody dla kandydatów do pracy
Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, z siedzibą 33-336 Łabowa 38,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Wioletta Romańczyk, e-mail: wioletta.gurba@vp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
  rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.