Przejdź do stopki

OSP Czaczów

Treść

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZACZOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie została założona w 1994 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czaczów to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim GLM Lublin. 

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • węże pożarnicze – tłoczne i ssawne,
  • gaśnice,
  • Zestaw PSP R1

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczowie na lata 2021-2026

 • Prezes – Dh. Jan Zaczyk
 • Wiceprezes – Dh. Maciej Kościsz
 • Wiceprezes Naczelnik – Dh. Tomasz Cycoń
 • Z-ca Naczelnika – Dh. Marcin Kucharski
 • Skarbnik Dh. Łukasz Kucharski
 • Sekretarz Dh. Dariusz Kurtek
 • Gospodarz Dh. Józef Zaczyk