Przejdź do stopki

OSP Łosie

Treść

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOSIU

Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu została założona w 1954 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Łosie to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Magirus-Deutz.

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 348 K 63

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura

Wyposażenie samochodu:

Wyposażenie zamontowane na stałe:

 • radiotelefon przewoźny.

Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

 • motopompa szlamowa,
 • węże pożarnicze – tłoczne i ssawne,
 • gaśnice,
 • Zestaw PSP R1
 • Motopompa pływająca

Główne elementy układu wodnego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu na lata 2021-2026

 • Prezes – Dh. Kazimierz Wójs
 • Wiceprezes Dh. Roman Kronenberger
 • Wiceprezes Naczelnik – Dh. Józef Rosa
 • Z-ca Naczelnika Dh. Robert Skraba
 • Skarbnik Dh. Piotr Sarata
 • Sekretarz Dh. Katarzyna Kronenberger