Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 96,84 m3

Ogłoszenie o pisemnym przetargu
na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Łabowa
Wójt Gminy Łabowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z lasu we wsi Łabowiec w ilości 96,84 m3

 

 

Tagi