Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Wykonanie obowiązkowych przeglądów rocznych dróg gminnych publicznych Gminy Łabowa

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Wykonanie obowiązkowych przeglądów rocznych dróg gminnych publicznych Gminy Łabowa

wykaz dróg gminnych publicznych.pdf(pdf, 199.88KB)

Tagi