Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020.

informacja_o_wyborze_oferty.pdf(pdf, 138.13KB)

Tagi